Friday, August 27, 2010

Bob Marley??? հասանք տեղ ))))))))


Նստած ինտերնետում խառըխշտիկ ակկորդներ էի ման գալիս, մեկ էլ տեսնեմ Marley-ի "One Love"-ը: Մտածեցի "հմմմմ...." ու բացեցի: Ու անգամ փորձեցի, պատկերացրեք էտքան էլ դժվար չէր, հիմա էլ համարյա նվագում եմ, նենց կայֆա!!!!!!

one Love
one heart
oh, let's get together now and we can feel all right

No comments:

Post a Comment