Friday, November 26, 2010

Քաղաք, թե անտառ?
Ռեկորդային արագություն, 2 օրում 2 վիտրաժ :) գործն արված է հատուկ պատվերով: Տենց թեմա ենք մտածել էլի` քաղաք ու անտառ: Քաղաքը գիշերով է նկարված, իսկ անտառը ցերեկով...տենց :)

No comments:

Post a Comment