Sunday, January 23, 2011

Արև ենք քամում :))))
Մի օր դատարկ բաժակ տեսա մի հատ չԸխմած խանութում , ուրախացա ու գնեցի: Դե ես ինչ դատարկ բան տեսնում եմ, վրեն նկարում եմ :)))))
Տենց, ծնվեց էս բաժակը` Արևներով, ու իրանց պահող մարդուկով ;))))

No comments:

Post a Comment