Saturday, March 5, 2011

Սաքսաֆոն ա էլի,պետք կգաՓետրվարի 23-ի նվերների շքերթ :)))))
Էս մեկը իմ մեծ եղբոր` Լևոնի նվերն ա: Չգիտեի ինչ նկարեի, ասեցի սաքսաֆոն նկարեմ, պետք կգա էլի :)))))

No comments:

Post a Comment