Thursday, November 10, 2011

Նոր տարի...5 րոպե շուտ

5 րոպե բոլորից շուտ :))))) իմ հավեսը տվել ա, իսկ էտ նշանակում ա, որ Manana hand made-ն արդեն լիքը նոր-նոր ու հավես բաներ ա մոգոնում:
Ու քանի որ ես նոր եմ գործել սովորել, ուզեք-չուզեք պիտի դիմանաք իմ գործած հենդ մեյդերին ;))))
Տենց, էլ ասելու բան չունեմ, գնամ տոնածառ գործելու ;)

No comments:

Post a Comment