Wednesday, April 3, 2013

Ոզնու մասին


Ի՜նչ ուրախ ես այսօր, Արմե՛ն,
-Իմ գրպանում ոզնիներ են:
 
Ոզնու ետևից անտառ գնացի,
Եվ գրպանս նրան դրեցի:
 
-Ի՞նչ ես անընդհատ երգում,
-Ոզնի կա իմ գրպանում:
 
Թե իմ նման ոզնի գտնես, 
Դու էլ ուրախ-ուրախ կերգես:
 
-Դու խաբում ես միշտ այդպես,
Ու՞ր է ոզնիդ, ցու՛յց տուր մեզ:
 
-Ես ազնիվ եմ, շատ ազնիվ, 
Դե նայե՛ք, ահա՛ ոզնին:
  

                   Դանիիլ Հարմս, 1928

No comments:

Post a Comment