Wednesday, September 18, 2013

Ուտելու մասին

"Եթե մի օր արթնանաս ու շուրջդ մութ լինի, խոնավ ու տեսնես լողացող գազարներ, ուրեմն ես քեզ կերել եմ": Ալիսան չռած աչքերով լուռ լսեց  ու ասեց "աղու՜" :)))

No comments:

Post a Comment