Thursday, February 10, 2011

ՏիկնիկակայֆՏիկնիկակայֆ նշանակում ա, որ տիկնիկի կայֆ էր տվել էլի :)
Հերթական տիկնիկը, որ պատրաստել եմ ու նվիրել իմ ընկերներից մեկին:))))
էսօր եմ նվիրել, դրա համար նոր եմ գցում, որ դուք իրանից շուտ չտեսնեիք :D
Հ. Գ. հետև թափածներին մի նայեք, էտ իմ սեղանի ֆենոմենն ա :DDDD

No comments:

Post a Comment