Thursday, July 28, 2011

Միմեր նամբըր թու

էս էլ միմերի շարքի հաջորդ մոմակալը :))) էլ բան չունեմ ասելու, էն հետևի արտացոլանքը իսկական ա, պատին նկարած չի...էտքանը :)))
Գինը` 3000 դրամ :)

No comments:

Post a Comment