Saturday, September 10, 2011

Սքորփիոնս, թե հայկական դրոշ?? հմ...


էս էլ հերթական մայկան :))) հետաքրքիր ա, որ առաջինը նայում եք ինչ եք տեսնում` հայկական դրոշ, թե Scorpions խմբին?:)) Վահիկի կայֆ մտահղացումը գնաց հենց Վահիկի գառձիռոբ ;))))

No comments:

Post a Comment