Saturday, December 11, 2010

Տոնածառի խաղալիքներ :)))


Ըհը, վերջապես, արդեն տոնածառի խաղալիքներ :)))) ասենք, մերսի Ակումբի Ռուֆուսին, որ ինձ հավեսի գցեց ;)))) տեսականին դեռ կավելանա
գինը` 500 դրամ

No comments:

Post a Comment