Thursday, December 23, 2010

Տոպրակների նոր շարք
ըհըը, էս արդեն նորություն ա: Ցույց չէի տալիս, որովհետև պատվեր էր, ասեցի տամ պատվիրատուին, նոր գցեմ, տեսնեք :)))) ի դեպ, եթե ուզեք, բնականաբար ձեզ համար էլ կարող եմ պատրաստել ;)))

No comments:

Post a Comment