Tuesday, December 7, 2010

Նվերների հավեսով :)

Արդեն խառն եմ :DDD մի հատ ե~րկար ցուցակ եմ կազմել նվերների, ու էս տարի որոշել եմ բոլորի նվերները ձեռքով պատրաստեմ, ու~խ, ինչ հավես ունեեմ, ջաաան :DDD

No comments:

Post a Comment